Visa allastudier.se som: Mobil

Utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik i förskola, fritidshem och grundskola

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik i förskola, fritidshem och grundskola

Kursen ger en fördjupad insikt i begreppet utomhuspedagogik, ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Kursen innehåller även tvärvetenskapliga studier av naturen och kulturlandskapet och människans nyttjande av olika miljöer för olika ändamål i ett kulturhistoriskt och hållbarhetsperspektiv. Vidare tar de olika områdenas studier utgångspunkt i företeelser i utomhusmiljön. Inom det naturvetenskapliga området sker en fördjupning av artkunskap t ex fåglar och växter samt ekologiska begrepp och modeller. Genom aktivt friluftsliv bearbetasledarskapsområdet, gruppdynamik, livsstil och hälsa både praktiskt och utifrån vetenskaplig litteratur. I didaktiska övningar, exkursioner och övernattningar får naturen även inspirera till undervisning/aktiviteter inom förskolans/skolans övriga ämnesområden. Kursens innehåll fördjupar därmed frågor om vad undervisning är och hur och varför lärande sker. Vetenskapliga forskningsfrågor inom det utomhuspedagogiska området bearbetas och dokumenteras i en forskningsrapport.

Förkunskaper

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier, samt avklarade högskolestudier om 90 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng inom utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning eller allmänt utbildningsområde inom lärar- ellerförskollärarutbildning.

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön