Visa allastudier.se som: Mobil

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
22.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete

Kursen behandlar teorier om ledarskap, förändringsarbete samt utvärdering och bedömning. I kursen används teorierna som verktyg för att beskriva, analysera och kritisk granska olika mångkulturella miljöer på organisations-, grupp- och individnivå. Kursen omfattar även metoder, modeller och strategier i syfte att identifiera möjligheter och hinder inom det specialpedagogiska fältet samt den egna professionella kunskapsbildningen. Teorier, modeller och strategier för professionella samtal behandlas relaterat till förändringsarbete i specialpedagogiska sammanhang.

Förkunskaper

Lägst betyget G på kursen Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp samt lägst betyget G på moment 1 och 2 i kursen Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp.