Visa allastudier.se som: Mobil

Vågfysik och optik B

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
6 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Vågfysik och optik B

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om fundamentala egenskaper hos ljus. Kursen behandlar allmän vågutbredning, vågekvationen, Huygens och Fermats principer vid ljusutbredning, bakgrunden till Snells brytningslag, reflektion och transmissionsegenskaper vid ytor, dispersion, fas- och grupphastighet, interferens i tunna skikt, koherens, polarisation, ljusutbredning i fasta material samt Fraunhofer- och Fresneldiffraktion. Vågekvationen för elektromagnetiska vågor härleds utifrån Mawells ekvationer. Grunderna för laserverkan behandlas.

Förkunskaper

Univ: För tillträde till kursen krävs Klassisk mekanik (5FY041, 9 hp) samt Fysikaliska modellers matematik (5FY031, 10,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet