Visa allastudier.se som: Mobil

Verksamhetsanalys och organisationsförändring

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid

Verksamhetsanalys och organisationsförändring

Kursen tar sin utgångspunkt i att organisationer behöver förmåga att både förnimma och respondera på entreprenöriella möjligheter och hot, samt att denna förmåga blir allt viktigare på grund av den pågående digitala transformationen. Mot bakgrund av detta innehåller kursen två specifika teman, verksamhetsanalys och organisationsförändring. Verksamhetsanalysen sker genom dataanalys då en allt viktigare källa till insikter om aktiviteter och förändringar, såväl internt i organisationen som externt, är analyser av datamängder. Dataanalys behandlas på denna kurs både från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv genom att studenterna dels arbetar med litteratur inom området, dels arbetar med praktisk tillämpning i en specifik mjukvarumiljö. Den praktiska tillämpningen innefattar analys av data från olika verksamheter och resulterar i beslutsgrundande rekommendationer. Det andra temat, organisatorisk förändring, behandlas även det genom att studenterna tillskansar sig teoretiska insikter om ämnet, och sedan praktiskt tillämpar dessa genom att utforma rekommendationer för lämplig organisatorisk förändring samt implementeringsförslag och analyser.

Förkunskaper

För att antas till kursen krävs minst 90 hp i något av ämnena Informatik, Datavetenskap, Företagsekonomi, Media- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Psykologi, Statsvetenskap, Sociologi eller motsvarande. Dessutom krävs En 6/B.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet