Visa allastudier.se som: Mobil

Vetenskaplig teori och metod

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Vetenskaplig teori och metod

I kursen behandlas vetenskapsteori samt vetenskapsteoretiska och metodiska förhållningssätt. I kursen presenteras och problematiseras metoder för insamling av material och empiri såsom intervju, observation och enkät, samt metoder för gestaltande arbete inom en vetenskaplig kontext. Ett urval tillämpas och problematiseras i mindre övningsuppgifter. Litteratur- och informationssökning behandlas liksom granskning av vetenskapliga arbeten. I kursen ingår även övningar i att planera det kommande examensarbetet på magisternivå, vilket bl.a. innebär att upprätta en forskningsplan.Magisterkursen bedrivs på avancerad nivå och ansvarig institution är Institutionen för estetiska ämnen. I kurserna kan studierna inriktas antingen mot estetiska ämnen med gestaltning som en del av slutexaminationen, eller mot estetiska ämnen med en mer allmänt hållen utbildningsvetenskaplig inriktning. Studietakten är på halvfart och kursen bedrivs som en distanskurs med 2 träffar per termin. Efter avslutade och godkända magisterkurser om sammanlagt 60 hp kan magisterexamen utfärdas i huvudområdet Pedagogisk yrkesverksamhet efter ansökan till examensenheten vid Umeå universitet.

Förkunskaper

Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande inkluderande examensarbete om 15 hp eller motsvarande.