Visa allastudier.se som: Mobil

Viltbiologi med viltvård

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Viltbiologi med viltvård

Kursen ger en introduktion till ekologin, på främst individ och populationsnivå. Fokus ligger på olika svenska arter som jagas. Jaktens roll i populationers dynamik jämförs med andra faktorers betydelse. Möjligheter till samförvaltning av jakt med andra ekologiska tjänster som skogs och jordbruk beskrivs. Fältbesök görs till olika viltbiotoper, skogar, odlingsmarker, våtmarker. Forskningen om konflikter kring svenska viltstammar belyses. Lagregler som gäller för jakt och biotopvård behandlas.