Antikens kultur och samhällsliv A

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Antikens kultur och samhällsliv A

Kursen består av fyra moment. 

Moment 1, Det förhistoriska Grekland: Från Troja till Mykene, ger grundläggande kunskaper om grekisk förhistoria med tonvikt på bronsåldern. Bland annat studeras de minoiska och mykenska kulturerna med avseende på samhällsstruktur, kultutövning, konst och arkeologi. Även deras kontakter med den omgivande världen och inflytande på den följande utvecklingen behandlas. Under momentet läses avsnitt ur den homeriska epiken i översättning. Vidare belyses grundläggande arkeologisk teori och metod.

Moment 2, Det antika Grekland: Från Athen till Alexandria, behandlar den grekiska kulturvärlden under arkaisk, klassisk och hellenistisk tid. Den historiska utvecklingen studeras ur ett arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt perspektiv. I kursen berörs social och politisk historia, men också arkitektur, religion, filosofi och litteratur. Under momentet läses antika texter från epoken i översättning. Teori och metoder för att tolka olika sorters källmaterial är en central del i kursen.

Moment 3, Det äldsta Rom: Från Romulus till Caesar, behandlar den romerska kulturen från kungatiden till republikens slut. Som en del av Roms framväxt behandlas även angränsande kulturer. Den romerska kultursfären studeras med avseende på dess historia, arkeologi, religion, vetenskap, konst, arkitektur och litteratur. Under momentet läses antika texter från epoken i översättning. Kursen innehåller också ett avsnitt om grundläggande historievetenskaplig teori och metod.

Moment 4,  Det romerska imperiet,  behandlar den romerska kulturvärlden från tidig kejsartid till senantiken med avseende på historia, religion, konst, litteratur, topografi och arkeologi. Såväl stadsromersk som provinsialromersk kultur tas upp, liksom dagligt liv i Pompeji. Under kursen läses antika texter från epoken i översättning. Momentet belyser även epigrafiskt och numismatiskt källmaterial samt metoder som används vid studiet av dessa.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Antikens kultur och samhällsliv A

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön