Visa allastudier.se som: Mobil

Bevarandeprinciper och kulturvärden

Uppsala universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Gotlands Län
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Gotlands Län
Sista ansökan: 2019-10-14

Bevarandeprinciper och kulturvärden

Kursen ger en historisk översikt över bevarandet av det materiella kulturarvet i framför allt Europa och uppmärksammar viktiga kulturella skiljelinjer samt placerar in internationella konventioner och teoribildningen om kulturvärden i ett större sammanhang. Du får tillfälle att reflektera över dilemman med att värdera och bevara föremål från andra kulturer. Du får också i uppgift att identifiera och analysera hur principer för restaurering och konservering har förhållit sig till vetenskapliga normer. Kursen behandlar artefakter, konst, byggnader och fastigheter utifrån olika discipliners perspektiv. Problemen med att värdera och relatera till en annan tids restaurerings- och konserveringsideologi behandlas.

Förkunskaper

45 hp kulturvård

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet