Visa allastudier.se som: Mobil

Cell- och tumörbiologi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2019-10-14

Cell- och tumörbiologi

Kursen ger ökad kunskap om de grundläggande cell- och molekylärbiologiska mekanismer som verkar vid tumörbildning. Särskild vikt läggs vid samspelet mellan tumörceller och tumörstroma (det vill säga extracellulär matrix och de olika celltyper som ej är tumörceller, till exempel fibroblaster och endotelceller) som en tumör består av. Detta är kunskaper som är viktiga vid utveckling av läkemedel och diagnostik i samband med cancer.Detta är fjärde kursen på Masterprogrammet i medicinsk forskning (år 1, termin 2).

Förkunskaper

Antagen till Masterprogrammet i Medicinsk Forskning,ellerantagen till Masterprogrammet i Biomedicin,ellerantagen till Masterprogrammet i Läkemedelsanvändning,ellerför studenter på apotekarprogrammet, samtliga kurser på termin 1-7 inom programmet har genomgåtts, och samtliga kurser på termin 1-5 är godkända,ellerför fristående kurs krävs det 150 hp varav 60 hp inom farmaceutisk vetenskap (varav minst 9 hp i biokemi och 7,5 hp i molekylärgenetik) eller motsvarande kunskaper som förvärvats inom medicinsk, naturvetenskaplig, odontologisk, farmaceutisk eller veterinärmedicinsk utbildning.Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet