Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Cellbiologi

Kursen behandlar cellen ur olika perspektiv och på olika nivåer. Här behandlas cellens organeller, ämnes- och energiomsättning, tillväxt, samt hur celler rör sig och kommunicerar med varandra. Vanliga metoder för att studera cellers och biomolekylers struktur och funktion ingår också. Bland annat isolerar vi mitokondrier och kloroplaster och studerar några viktiga reaktioner som sker i dessa organeller. Vi studerar även celldifferentiering med hjälp av zebrafisk samt utför en individuell skrivövning för att öva på att skriva vetenskaplig text.

Förkunskaper

Alternativ 1: Organismernas evolution och mångfald 15 hp, Molekylärbiologi och genetik 10 hp, Mikroorganismernas liv och interaktioner 5 hp, samt genomgångna kurser Kemins grunder och principer 15 hp, Organisk kemi I 10 hp och Biokemi I 5 hp, varav 15 hp avklarade.Alternativ 2: Biologi A:mönster och processer, 22,5 hp, eller Biologi A: mönster, processer och didakktik, 22,5 hp, samt genomgångna kurser Kemins grunder och principer 15 hp, Organisk kemi I 10 hp och Biokemi I 5 hp, varav 15 hp avklarade.Alternativ 3: 45 hp kemi inklusive 10 hp biokemi.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Cellbiologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön