Visa allastudier.se som: Mobil

Den vetande kroppen. Historiska förkroppsliganden och naturlig kunskap 1600-1900

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
7.5 hp
Deltid

Den vetande kroppen. Historiska förkroppsliganden och naturlig kunskap 1600-1900

Vetenskapen har ofta hyllats för sin image av okroppslighet. Den är universell, abstrakt och, framför allt, fri från köttets bördor. Under de senaste årtiondena har dock vetenskapshistoriker och vetenskapssociologer poängterat att denna image bygger på en föreställning utan egentlig förankring i verkliga förhållanden. Den jordnära verksamhet som det innebär att skapa kunskap och etablera sanningar har allt oftare uppmärksammats.

Vetenskapliga idéer erkänns numer allmänt som sprungna ur olika praktiker och som djupt inbäddade i olika former av materiell kultur. Även vetenskapsutövarnas egna kroppar visar sig spela roll för skapandet och cirkulationen av kunskap och för trovärdigheten i de fakta om världen som de producerar. Inom denna kurs undersöks de föränderliga innebörderna av förhållandet mellan den vetande kroppen och den kunskap utövaren av kunskap producerar.

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen med 60 hp idéhistoria eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet