Visa allastudier.se som: Mobil

Ekonomisk geografi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala

Ekonomisk geografi

Kursen ger dig kunskap om grundläggande ekonomisk-geografiska begrepp, teorier och metoder. Kursen ger vidare grundläggande kunskaper om såväl världsekonomins utveckling som Sveriges ekonomiska geografi. Inom ekonomisk geografi studeras hur ekonomiska aktiviteters utveckling påverkar och påverkas av den samhälleliga omgivningen. Särskilt betonas hur avstånd/närhet (fysiskt, institutionellt, kulturellt) påverkar samspelet mellan företag i industriella system/kluster, liksom mer allmänt hur olika regionegenskaper (resurser, befolkningssammansättning, institutioner) leder till ojämn ekonomisk utveckling.Aktuella frågeställningar är: Spelar det någon roll var verksamheter är lokaliserade i en tid när modern transport- och kommunikationsteknologi till stor del upphäver avståndets friktion? Betyder framväxten av en ekonomisk union i Europa att regionala olikheter ökar eller minskar? Har den lokala miljön någon betydelse för de globalt verksamma, trans- eller multinationella företag som successivt får allt större vikt i världsekonomin?I denna kurs ges en orientering om världsekonomins utveckling under tiden efter andra världskriget med särskild tonvikt på produktionens, investeringarnas och handelns förändrade geografi. I det sammanhanget behandlas globala förändringsförlopp inom olika ekonomiska sektorer, liksom framväxten av över- och mellanstatliga ekonomiska organisationer (såsom EU och WTO). Vidare behandlas Sveriges ekonomiska geografi i termer av näringslivets lokaliseringsförutsättningar, regional specialisering, den svenska ekonomins internationalisering, strukturomvandlingen, liksom svensk närings- och regionalpolitik.Kursen ger också kunskaper om vilken roll lokala och regionala miljöer spelar för företags innovations- och konkurrensförmåga i en alltmer globaliserad världsekonomi. Under kursen ges en översikt över teorier om företagslokalisering och regionalekonomisk utveckling. Här presenteras klassisk lokaliseringsteori såväl som modernare perspektiv på agglomerationsfördelar, industriella system, nätverk och kluster. Metoder för att analysera ekonomiska verksamheters lokalisering och dimensionering, marknadsförhållanden med mera behandlas, delvis i form av tillämpningsövningar.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: