Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Ekonomisk geografi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Uppsala
Vår 2024

Uppsala
Höst 2023

Ekonomisk geografi

Kursen ger dig en orientering i världsekonomins utveckling under tiden efter andra världskriget med särskild tonvikt på produktionens, investeringarnas och handelns förändrade geografi. I det sammanhanget behandlas globala förändringsförlopp inom olika ekonomiska sektorer, liksom framväxten av över- och mellanstatliga ekonomiska organisationer (såsom EU och WTO). Vidare behandlas Sveriges ekonomiska geografi i termer av näringslivets lokaliseringsförutsättningar, regional specialisering, den svenska ekonomins internationalisering, strukturomvandlingen, liksom svensk närings- och regionalpolitik.

Kursen ger också kunskaper om vilken roll lokala och regionala miljöer spelar för företags innovations- och konkurrensförmåga i en alltmer globaliserad världsekonomi. Under kursen ges en översikt över teorier om företagslokalisering och regionalekonomisk utveckling. Här presenteras klassisk lokaliseringsteori såväl som modernare perspektiv på agglomerationsfördelar, industriella system, nätverk och kluster, samt hållbar utveckling. Metoder för att analysera ekonomiska verksamheters lokalisering och dimensionering, marknadsförhållanden med mera behandlas, delvis i form av tillämpningsövningar.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ekonomisk geografi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön