Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-10-15

Estetik B

På kursen läser du två delkurser och skriver en uppsats.

I den första delkursen, Filosofisk estetik: tre centrala problem (15 hp), studerar vi tre centrala områden inom den filosofiska estetiken och analyserar tre specifika frågeställningar. Först tittar vi på ett specifikt estetiskt begrepp (till exempel begrepp som värde, upplevelse eller omdöme) och utforskar olika teorier och definitioner om hur detta begrepp bör tolkas.

Sedan vänder vi oss till en frågeställning om konsten eller en viss konstform för att få bättre insikt i hur konst kan påverka oss och varför vi anser att konsten är värdefull (till exempel: "Kan musik uttrycka känslor?" eller "Hur skiljer sig tavlor från fotografier?").

Till sist behandlar vi en fråga som berör estetikens utvidgning och bredare tillämpning, det vill säga utanför den konstnärliga sfären (till exempel "Hur upplever vi naturen estetiskt?", "Kan funktionella objekt eller vardagsföremål vara vackra?"). De specifika frågeställningarna kan variera från termin till termin.

Efter den första delkursen väljer du en av två valbara kurser (7,5 hp). Exempel på kurser som givits är Konstens ontologi och Estetikens klassiker. Kommande valbara kurser.

Medan delkurserna är avsedda att ge en fördjupad förståelse av de frågor, teorier och argument som diskuteras inom den filosofiska estetiken, får du genom uppsatsmomentet (7,5 hp) träning i att skriva en akademisk uppsats och att utveckla och formulera dina tankar kring en frågeställning inom estetiken.

Förkunskaper

22,5 hp från Estetik A eller 22,5 hp från Praktisk filosofi A eller 22,5 hp från Teoretisk filosofi A

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet