Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala

Estetik C

På kursen får du tillfälle att läsa två delkurser och skriva en uppsats.Målet för den första delkursen, 'Konstens ursprung: Natur eller kultur?', är att få större förståelse för huruvida konsten enbart är en kulturell produkt eller om den (också) är ett uttryck för något som är en del av människans säregna natur. Vi angriper den centrala frågeställningen tvärvetenskapligt, det vill säga inte endast från ett filosofiskt perspektiv men även antropologiskt, arkeologiskt, psykologiskt och neurovetenskapligt.Den andra delkursen kan variera från år till år, och undervisas ofta med hjälp av internationellt etablerade forskare som vistas vid Filosofiska institutionen som gästforskare. Exempel på kurser från föregående år inkluderar 'Art and Imagination' och 'Fiction, Truth and Literature'. Höstterminen 2020 erbjuds 'Philosophy of Art Criticism', en kurs vars huvudmål är att besvara ett kluster av frågor runt konstkritik, bland annat, 'Finns estetiska experter?', 'Hur påverkar det kritiska resonemang vi för om konsten det vi ser och hör i våra konstupplevelser?', med mera.      Under kursens gång skaffar du dig färdigheter och kunskaper som är användbara inom de flesta yrken inom kultur- och samhällssektorn. Du bearbetar källmaterial, orienterar dig i arkiv samt skaffar dig överblick över, sammanfattar och problematiserar forskning. Du identifierar, värderar och diskuterar vetenskapliga arbeten och tränar på att ge och ta till dig konstruktiv kritik. På delkurserna arbetar vi intensivt med att läsa, förstå och använda teorier, analysera och tolka text från olika historiska perioder. I examensarbetet gör du en självständig problemdiskussion och en kritisk och hållbar analys av olika källor. Studierna ger dig fördjupade kunskaper i historisk och nutida teori, erfarenheter av eget projektarbete och god insikt i hur kunskap skapas.

Förkunskaper

Estetik B, 30 hp

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Estetik C

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: