Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Europeiskt samgående

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Uppsala

Europeiskt samgående

Kursen fördjupar dina kunskapen om den europeiska integrationen som politiskt problem. Den tar avstamp i klassiska debatter rörande den europeiska integrationens drivkrafter och det demokratiska underskottet. Kursen behandlar en rad centrala kontroverser i forskningen kring EU, från den europeiska integrationens tidiga dagar till dagens eurokris. Kursen behandlar tre övergripande teman. För det första behandlar kursen teorier om europeisk integration och supranationalism: Hur kan samgåendet i Europa beskrivas och förklaras? Vilka olika uttryck har integrationen tagit sig vad gäller samverkan ekonomiskt, politiskt och med avseende på EU:s roll i världspolitiken?

För det andra studeras de problem och utmaningar som EU står inför i dag vad gäller legitimitet, demokrati och ansvarsutkrävande: Hur demokratiskt och legitimt är EU som politiskt system och vilka lösningar står till buds för att möta dagens problem? För det tredje diskuteras EU som representativt politiskt system. Vilka kanaler för politisk representation och deltagande finns inom EU? Hur väl fungerar dessa? Vilka skillnader vad gäller representation och deltagande finns mellan EU och medlemsstaterna?

Förkunskaper

90 hp statskunskap (A+B+C) eller motsvarande kunskaper samt 30 hp i annat ämne eller 90 hp inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet (A+B+C) samt 60 hp statskunskap. Kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. För programstudenter antagna till Masterprogram i politik och internationella studier, Masterprogram i utvecklingsstudier eller Politices masterprogram krävs att programkurser om minst 15 hp är avklarade.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Europeiskt samgående

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön