Visa allastudier.se som: Mobil

Evolution och utveckling

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2019-10-14

Evolution och utveckling

De enorma framsteg som gjorts inom molekylär utvecklingsbiologi under de senaste decennierna innebär att det äntligen är möjligt att undersöka den mekanistiska molekylära grunden för morfologisk evolution. Detta möjliggör en djupare förståelse av evolutionära problem samt relaterade frågor så som bedömningar av morfologisk homologi. Samtidigt är detta nya tvärvetenskapliga fält fyllt med fallgropar, som dåligt underbyggda och ofalsifierbara hypoteser baserade på bristfälliga val av taxa eller felaktiga fylogenier, som i sin tur kan leda till allvarliga misstolkningar.Kursen syftar till att ge en översikt över detta snabbt växande område, med fokus på evolutionen hos djur. Exempel från olika djurgrupper används för att undersöka fenotypisk evolution ur ett integrerat molekylärmorfologiskt perspektiv i ett fylogenetisk sammanhang. Erfarenheterna från dessa exempel används för att diskutera bredare konceptuella frågor.

Förkunskaper

150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, eller (3) 60 hp geovetenskap, inklusive Paleobiologins grunder, 15 hp.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet