Visa allastudier.se som: Mobil

Evolution och utveckling

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-10-14

Evolution och utveckling

De enorma framsteg som gjorts inom molekylär utvecklingsbiologi under de senaste decennierna innebär att det äntligen är möjligt att undersöka den mekanistiska molekylära grunden för morfologisk evolution. Detta möjliggör en djupare förståelse av evolutionära problem samt relaterade frågor så som bedömningar av morfologisk homologi. Samtidigt är detta nya tvärvetenskapliga fält fyllt med fallgropar, som dåligt underbyggda och ofalsifierbara hypoteser baserade på bristfälliga val av taxa eller felaktiga fylogenier, som i sin tur kan leda till allvarliga misstolkningar.Kursen syftar till att ge en översikt över detta snabbt växande område, med fokus på evolutionen hos djur. Exempel från olika djurgrupper används för att undersöka fenotypisk evolution ur ett integrerat molekylärmorfologiskt perspektiv i ett fylogenetisk sammanhang. Erfarenheterna från dessa exempel används för att diskutera bredare konceptuella frågor.

Förkunskaper

150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, eller (3) 60 hp geovetenskap, inklusive Paleobiologins grunder, 15 hp.Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: