Visa allastudier.se som: Mobil

Farmaceutisk fysikalisk kemi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2019-10-14

Farmaceutisk fysikalisk kemi

Kursen behandlar samband mellan struktur och funktion hos läkemedelssystem ur ett molekylärt respektive kolloidalt perspektiv. Särskild vikt läggs vid interaktioner mellan olika komponenter. Kursen omfattar polymerer i lösningar, polymergeler, dynamiska förlopp och jämvikter i amfifila och kolloidala system, emulsioner, transportprocesser, ytors termodynamik, ytkrafter, kinetik, fasta fasers struktur och egenskaper och jämvikter mellan kondenserade faser.

Förkunskaper

Inom apotekarprogrammet gäller att 60 hp från termin 1-2 ska vara uppfyllt samt att tidigare kurser inom programmet har genomgåtts.
Behörig att antas till fristående kurs är den som har kunskaper motsvarande 60 hp kemi från naturvetenskaplig eller teknisk utbildning.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön