Farmakoterapi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
6 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Höst 2023

Uppsala
Vår 2024
2023-10-15

Farmakoterapi

Kursen tar upp vanliga sjukdomar inom primärvården och hur dessa behandlas såväl farmakologiskt som icke-farmakologiskt. Enskilda patienters läkemedelsbehandling värderas och individualiseras utifrån svenska terapirekommendationer, patientens individuella förutsättningar och läkemedlets specifika egenskaper. I kursen ingår även värdering av njurfunktion samt identifiering och hantering av enklare läkemedelsrelaterade problem, med fokus på interaktioner. Undervisningen är till stor del problembaserad och bedrivs mycket i form av gruppdiskussioner och seminarier.

Förkunskaper

94 hp inom farmaceutisk vetenskap och farmaceutisk kemi. Tidigare studier ska innehålla godkända kurser inom fysiologi, farmakologi, farmakokinetik, kemi, cellbiologi och toxikologi; inom Apotekarprogrammet motsvaras det av kursernaGrundläggande farmaceutisk vetenskap,Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert,Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning,Farmaceutisk cellbiologi,Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation,Biofysikalisk kemi med matematik,Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi,Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi,Fysiologi,Farmakologi,Toxikologi, säkerhetsvärdering och farmakovigilans,Farmakokinetik och farmakodynamik

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Farmakoterapi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön