Visa allastudier.se som: Mobil

Fördjupningsprojekt i farmaceutisk biokemi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2019-10-14

Fördjupningsprojekt i farmaceutisk biokemi

Kursen omfattas av ett självständigt arbete som bygger på vetenskaplig grund och som genomförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt. I anslutning till arbetet fördjupar du dig i vetenskapsteori och forskningsmetodik. Arbetet ska belysa de samband som råder mellan grundutbildning, forskning och utvecklingsarbete och knyta an till den kommande yrkesverksamheten och metoder som används inom området.

Förkunskaper

För studerande på apotekarprogrammet gäller att minst 180 hp inom programmet, inklusive farmaceutisk biokemi, skall vara godkända vid kursstart, samt genomgått alla tidigare kurser inom programmet.För fristående kurs krävs 180 hp, varav minst 90 hp inom farmaceutisk biovetenskap och/eller farmaceutisk vetenskap, inklusive farmaceutisk biokemi eller grundkurs i biokemi eller motsvarande och minst 15 hp på C-nivå.Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön