Visa allastudier.se som: Mobil

Fördjupningsprojekt i läkemedelsformulering

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala

Fördjupningsprojekt i läkemedelsformulering

Kursen omfattas av ett självständigt arbete som bygger på vetenskaplig grund och som genomförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt. I anslutning till arbetet fördjupar du dig i vetenskapsteori och forskningsmetodik.Under fördjupningsprojektet får studenten tillfälle att tillämpa kunskaper som har förvärvats under tidigare studier. Arbetet ska belysa de samband som råder mellan grundutbildning, forskning och utvecklingsarbete och knyta an till den kommande yrkesverksamheten och metoder som används inom området.

Förkunskaper

För studerande på Apotekarprogrammet gäller att minst 180 hp inom programmet inklusive galenisk farmaci.För fristående kurs krävs 180 hp varav minst 90 hp inom området farmaci och/eller farmaceutisk vetenskap inklusive galenisk farmaci, och minst 15 hp på avancerad nivå. Annan utbildning prövas individuellt. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: