Visa allastudier.se som: Mobil

Förintelsens historia och historiografi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala

Förintelsens historia och historiografi

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Förintelsens historia, vilket omfattar dess omedelbara förhistoria och genomförande i olika politiska och sociala kontexter i Europa. Till ämnena som behandlas hör europeisk antisemitism, fascism, nationalsocialistisk rasism och förföljelse i såväl Tredje Riket som med Tyskland allierade stater, samt i de ockuperade territorierna. Särskild vikt fästs vid aspekter såsom deportation, inrättandet av getton och läger, samt massutrotningen av den judiska samhällsgemenskapen.Vi kommer att analysera centrala händelser, studera olika aktörers roll samt relatera dessa till specifika kontexter med hjälp av primärkällor och forskningslitteratur. Du kommer på så vis att lära dig identifiera regionala skillnader i genomförandet av "Den slutgiltiga lösningen av den judiska frågan". Särskilt fokus kommer att ligga på Östeuropa (inklusive Balkan), där majoriteten getton och läger fanns och där massutrotningen huvudsakligen ägde rum.Jämförelser kommer också att göras med andra grupper, med särskild betoning på minoritetsgrupper och civila populationer i de ockuperade områdena. Under kursen diskuteras dessutom de begreppsliga ramverk som används för att beskriva och förklara Förintelsen. Detta sker genom kritisk analys av forskningslitteraturen i Europa över tid, samt genom jämförelser med forskningslitteraturen i USA och Israel.

Förkunskaper

Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Förintelsens historia och historiografi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön