Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
15 hp
Heltid

Fysiologi

Kursen behandlar flercelliga organismer och deras vävnaders och organs grundläggande funktion och struktur samt olika omgivningsfaktorers inverkan på organismen. Kursen ska ge förståelse för hur processer på molekylär, cellulär och organnivå regleras och integreras i flercelliga organismer. Ett viktigt tema för kursen är hur djur och växter fungerar i sin normala miljö och hur de påverkas och anpassar sig till förändringar i miljön. Kursen utgör en viktig bas för fortsatta studier i fysiologi, evolutionär organismbiologi, utvecklingsbiologi, ekologi/etologi, toxikologi, neurobiologi, immunologi med mera.

Förkunskaper

Organismernas evolution och mångfald, 10 hp, Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet, 5 hp, Molekylärbiologi och genetik, 10 hp, Cellbiologi, 15 hp, Mikrobiologi med infektionsbiologi, 5 hp, samt 30 hp kemi.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet