Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Fysiologi

Kursen behandlar flercelliga organismer och deras vävnaders och organs grundläggande funktion och struktur samt olika omgivningsfaktorers inverkan på organismen. Kursen ska ge förståelse för hur processer på molekylär, cellulär och organnivå regleras och integreras i flercelliga organismer. Ett viktigt tema för kursen är hur djur och växter fungerar i sin normala miljö och hur de påverkas och anpassar sig till förändringar i miljön. Kursen utgör en viktig bas för fortsatta studier i fysiologi, evolutionär organismbiologi, utvecklingsbiologi, ekologi/etologi, toxikologi, neurobiologi, immunologi med mera.

Förkunskaper

Alternativ 1: 60 hp inom biologi, kemi och geovetenskap, inklusive Organismernas evolution och mångfald 15 hp, Molekylärbiologi och genetik 10 hp, Mikroorganismernas liv och interaktioner 5 hp, samt genomgången Cellbiologi 15 hp.Alternativ 2: 60 hp inom biologi, kemi och geovetenskap, inklusive Biologi A:mönster och processer, 22,5 hp, eller Biologi A: mönster, processer och didakktik, 22,5 hp, samt genomgången Cellbiologi 15 hp. Alternativ 3: 60 hp kemi inklusive 10 hp biokemi samt genomgången Cellbiologi 15 hp.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet