Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2019-10-14

Geografi A

Den första terminen inom ämnet geografi är uppdelad i två delkurser: Samhällsgeografi respektive Naturgeografi. Här introduceras ämnet geografi och dess vetenskapliga utveckling. Ur ett helhetsperspektiv belyses hur naturen och människan format och formar landskapet. Inledningsvis läggs tyngdpunkten på ett historiskt, tillbakablickande perspektiv från det första odlingslandskapets tillkomst fram till 1900-talets omvandlingsprocesser.

I kursen belyses också den viktiga interaktionen mellan natur och människa i det globala landskapet, det vill säga jordens fysiska egenskaper och dess betydelse för människorna respektive hur människan påverkar naturen i olika miljöer. Under hela geografiutbildningen förekommer fältstudier och exkursioner. Målet med ämnesstudierna är att du skall utveckla kunskaper om olika landskap sett ur ett kombinerat naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Du studerar till exempel sambandet mellan naturlandskapet och olika sociala, ekonomiska, politiska aspekter.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet