Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Vår 2024
2023-10-15

Uppsala
Höst 2023

Geografi A

Kursen ger en helhetsbild av jorden som människans livsmiljö och hur människan disponerar jordens resurser. Kursen utgår från centrala geografiska begrepp, processer och frågeställningar, som berör plats, rum och skala. Genom detta lägger kursen grunden till din förmåga att beskriva, analysera och förstå hållbar utveckling ur ett kombinerat naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Viktiga naturliga förutsättningar för mänsklig aktivitet behandlas, såsom väder och klimat, landskapsprocesser, jordmåner och deras koppling till ekosystemen. Kursen ger grundläggande kunskaper i människans inverkan på miljön genom till exempel befolkningsutveckling och migration, urbanisering och industri. Kursen innehåller inslag av kartografi och geografisk informationsbehandling, samt fältstudier och exkursion.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Geografi A

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön