Grekiska C med inriktning mot bysantinologi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Grekiska C med inriktning mot bysantinologi

Grekiska C med inriktning mot bysantinologi bygger vidare på Grekiska A och B och ger en möjlighet att avsluta kurserna på grundnivå med en profilering mot bysantinsk grekiska. Efter denna kurs kan du fortsätta med kurser i grekiska på avancerad nivå. Grekiska C med inriktning mot bysantinologi syftar till att ytterligare vidga och fördjupa kunskaperna om grekisk och särskilt bysantinsk litteratur, att ytterligare uppöva förmågan till textinterpretation, samt att förmedla insikter i vetenskaplig metodik. De olika delkurserna ger en introduktion till Bysans historia och kultur samt till den medeltida grekiskan, såväl genom språkhistoriska översikter som genom läsning av bysantinska texter från olika genrer och på olika stilnivå. Delkursen Problemformulering, teori och metod är en orientering i teorier och metoder inom grekisk filologi och förbereder dig för att kritiskt genomföra en vetenskaplig framställning, i första hand den kandidatuppsats (Självständigt arbete) som ingår i kursen.

Förkunskaper

Minst 22,5 hp från Grekiska B

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Grekiska C med inriktning mot bysantinologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön