Hållbarhet och utveckling i Latinamerika - dåtid, nutid, framtid

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Hållbarhet och utveckling i Latinamerika - dåtid, nutid, framtid

Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna i Latinamerika idag och hur kan olika aktörer arbeta tillsammans för ett hållbart och jämställt samhälle? Hur kan olika historiska och samtida exempel från Latinamerika öka kunskapen och förståelsen av frågorna? Och vilka framtidsvisioner kan tjäna som inspiration i arbetet för en hållbar utveckling?

Kursens behandlar och diskuterar i en löpande serie tillfällen frågor gällande hållbarhet, hållbar utveckling, miljö och utveckling, makt, rättvisa i Latinamerika. Denna serie sammanlänkar en historisk bakgrund, kritisk analys och förståelse med en sammanfattande bild och diskussion av hur olika länder och aktörer arbetar med hållbar utveckling idag. Detta sker i relation till utmaningar gällande nyttjande av naturresurser och miljöskydd, ekonomi, politik, internationellt samarbete, fördelning av resurser, sociala motsättningar, identitet, kultur och fattigdom.

Kursen kombinerar mer traditionella ämnen som historia, idéhistoria, sociologi, antropologi, statsvetenskap och utvecklingsstudier. I kursen ingår även tvärvetenskapliga forskningsområden, teoribildningar och begrepp som hållbarhetsmålen, politisk ekologi, miljörättvisa, genusvetenskap, historisk ekologi, miljöhistoria och aktionsbaserad forskning.

Utifrån den historiska förståelsen och dagens situation i Latinamerika presenteras och diskuteras olika hållbarhets- och framtidsvisioner som kan skapa mer hållbara samhällen på lokal såväl som internationell nivå. De projektarbeten som du arbetar med under kursen belyser en specifikt avgränsad frågeställning eller specifikt fall inom kursens område.

Förkunskaper

60 hp

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Hållbarhet och utveckling i Latinamerika - dåtid, nutid, framtid

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön