Visa allastudier.se som: Mobil

Historiska perspektiv på medicin, etik och värdekonflikter

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2019-10-14

Historiska perspektiv på medicin, etik och värdekonflikter

Kursen undersöker etablerandet av medicinsk etik och bioetik som kunskapsområden och debattfronter med särskild fokus på 1900-talet. Den tar sin utgångspunkt i historiska och samtida exempel på omstridda fenomen inom medicinsk forskning och vård för att belysa hur centrala etiska begrepp och principer vuxit fram. Nedslag i forskningsetiska skandaler uppmärksammar hur dessa bidrog till att tvinga fram etiska riktlinjer och strukturer som ska säkerställa att de efterföljs. Med fokus på etiska dilemman och värdekonflikter diskuteras bland annat patient-läkarrelationer och informerat samtycke. Tematiker som behandlas med hjälp av såväl relevant forskningslitteratur som empiriskt källmaterial är exempelvis abort, eugenik, fosterdiagnostik, biobanker och djurförsök. Perspektiven som anläggs är historiskt reflekterande snarare än normativa och inkluderar frågor om genus, kön, sexualitet och etnicitet.

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen eller motsvarande.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet