Hydrologi och vattenresursförvaltning

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
10 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Hydrologi och vattenresursförvaltning

För att vi ska kunna hantera våra begränsade vattenresurser på ett uthålligt sätt måste vi förstå processerna i vattnets kretslopp i naturen och hur de påverkas av människan. I denna kurs ges en introduktion till hydrologin. Med avrinningsområdet som utgångspunkt studeras de viktigaste komponenterna i vattnets kretslopp. Grundläggande metoder för att mäta och beräkna dessa komponenter behandlas och tillämpas, bland annat genom egna fältundersökningar. Utgående från fallstudier diskuteras metoder för vattenförvaltning i avrinningsområdet och hur olika aktörer kan samverka för att upprätta en förvaltningsplan för vatten.

Förkunskaper

60 hp geovetenskap alternativt 90 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Hydrologi och vattenresursförvaltning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön