Visa allastudier.se som: Mobil

Industriell teknik A

Uppsala universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Gotlands Län
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Gotlands Län

Industriell teknik A

Huvudområdet Industriell teknik är mycket brett och omfattar hela värdekedjan från idé till marknad med fokus på utveckling, produktion, marknadsföring, finansiering och återvinning av industriella produkter och tjänster. Kurspaketet Industriell teknik A ger dig en branschoberoende utbildning genom att du studerar grunderna inom kvalitetsteknik, projektledning, ledarskap och hållbar utveckling. Kurspaketet läses med fördel som biområde till valfritt huvudområde för höja arbetsmarknadsvärdet på din utbildning.Kurspaketet består av kurserna Kvalitetsteknik, Projekt och ledning samt Hållbar utveckling och CSR. Inom kvalitetsteknik studerar du arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. På så sätt kommer du att systematiskt kunna identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna och arbetssätten. Stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i projektform varför kunskaper inom projektmetodik och projektledning är nödvändiga. Att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten och projekt innebär även att arbeta med eller leda en grupp av människor. Därför kommer du även att studera gruppdynamik och ledarskap för att få ökad förståelse för hur du själv, individer och grupper fungerar. Inget företag eller organisation kan idag undvika att förhålla sig till hållbar utveckling. I kursen kommer vi att diskutera och tillämpa centrala begrepp som Triple Bottom Line, People-Planet-Profit, socialt ansvar och ekologiska fotavtryck. Du kommer också att studera olika typer av hållbarhetsrapporter.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Industriell teknik A

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön