Visa allastudier.se som: Mobil

Integrerad kustzonsplanering

Uppsala universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Gotlands Län
15 hp
Heltid

Integrerad kustzonsplanering

Kursen behandlar nyttjande och exploatering av kustzonen och dess resurser ur ett planeringsperspektiv. Konsekvenserna av mänskliga aktiviteter för havs- och kustekosystemen och biologisk mångfald diskuteras, liksom styrmedel för att nå hållbara lösningar för skydd och skötsel av dessa. I föreläsningar, seminarier och övningar behandlas miljö- och rättvisefrågor kopplade till energiproduktion, fiske och fiskeförvaltning, sjöfart, rekreation och industriell verksamhet. Under kursen belyses potentiella intressekonflikter mellan olika aktörer och hur man når konstruktiva lösningar genom samråd och integrerad planering. Du fördjupar dina kunskaper inom valda områden genom fallstudier och ett avslutande projektarbete.

Förkunskaper

60 hp miljövetenskap, biologi eller geovetenskap.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön