Visa allastudier.se som: Mobil

Introduktion till hermeneutisk filosofi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala

Introduktion till hermeneutisk filosofi

Hermeneutik kan definieras på olika sätt. Ordet kommer från gamla grekiskans hermeneuein, att tolka. Traditionellt har hermeneutik handlat om texttolkningens teori och praktik, det vill säga principerna för förståelsen av en text, i synnerhet när det föreligger stora tidsliga, rumsliga, kulturella och/eller språkliga avstånd som försvårar begriplighet: i teologin gäller det i synnerhet tolkningen av bibeln, i juridiken är det en metod för att tolka skrivna lagar, och i litteraturvetenskap tillämpas hermeneutik på litterära verk. I samtliga fall förknippas traditionellt termen "hermeneutik" med reglerna för en god historisk förståelse. Hermeneutik har delvis en annan betydelse i den samtida filosofin, där det är paraplynamnet för ett kluster kunskapsteoretiska problem, bland annat huruvida det är rimligt att tala om korrekt tolkning av kulturella, språkliga och begreppsliga uttryck och artefakter, och ytterst av världen och andra människor. Hur kan vi avgöra vad något betyder? Hur bestäms kriterierna för en giltig tolkning? I denna introduktionskurs kommer vi att bekanta oss framförallt med samtida hermeneutisk filosofi, och tänkare såsom Hannah Arendt, Charles Taylor och Peter Winch.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: