Visa allastudier.se som: Mobil

Känsla och nation. Tvåtusen år av svensk emotionshistoria

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Uppsala

Känsla och nation. Tvåtusen år av svensk emotionshistoria

Syftet med denna kurs är att undersöka på vilka sätt känslor - historiska och samtida - kan göras till föremål för kulturhistorisk analys. Kursen tar sin utgångspunkt i den Emotional Turn som ofta diskuterats på senare år i framför allt anglosaxisk forskning.Med utgångspunkt i såväl klassisk som modern forskning undersöks ett antal känslouttryck från litteratur, konst, populärkultur med mera ur ett brett historiskt perspektiv. Särskilt fokus ligger också på frågan huruvida dessa känslouttryck kan sägas uttrycka, eller spegla, specifikt svenska förhållanden. Och genomgående i kursen diskuteras på vad sätt, och i vad mån, det är meningsfullt att tala om en specifikt svensk (eller skandinavisk) emotionell kultur, och på vad sätt denna i sådana fall skulle skilja sig från den generellt västerländska.Kursen kombinerar perspektiv från retorik, sociologi, cultural studies och estetiska vetenskaper. Här studeras ett antal exempel på politisk och estetisk kommunikation från olika historiska epoker. Därtill belyses problematiken genom att antal teoretiska arbeten.

Förkunskaper

Uppfyllda krav för kandidatexamen.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön