Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-10-15

Kinesiska B

Det här är en fortsättningskurs för dig som redan läst 30 hp kinesiska. Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det kinesiska språket. På delkursen Praktisk språkfärdighet 2 övar du på att uppfatta enkla budskap i tal, att konversera om vardagliga ting och att skriva enklare texter på kinesiska om familjeförhållanden, vardagliga situationer och händelser. De två textkurserna ägnas i huvudsak åt läsning och översättning av enklare sakprosa skriven på modern kinesiska, grammatik och ordkunskap. På alla tre kurserna lägger vi vikt vid att du övar ditt uttal till behärskning.

Kinesiska B omfattar även delkursen Kina idag. Denna kurs behandlar Kinas historiska, ekonomiska, politiska, mediala och kulturella utveckling efter 1949, med särskild tonvikt på de senaste decenniernas stora samhällsförändringar. Kursen omfattar cirka tio föreläsningar (en föreläsning per vecka, på måndag eftermiddag/kväll) samt läsning av kurslitteratur (enbart på svenska och engelska). Kursen innefattar en översiktlig genomgång av större inrikespolitiska skeenden, ideologiska debatter, demokrati och mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, moderniseringsprocesser och effekterna av dessa, regionala skillnader, förändringar i människors livsstilar och attityder, könsroller, demografi, minoritetsfolk med mera. Kursen ger också inblick i samtida populärkultur, såsom litteratur, samt medier, såsom film, tv och internet.

Förkunskaper

Minst 22,5 hp från Kinesiska A

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kinesiska B

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön