Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen

Uppsala universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
100 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Distans
Vår 2024
2023-10-15

Distans
Höst 2023

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen

Kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk apotekarutbildning. Du får uppdaterade och kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap samt kunskap om och förståelse för svensk terapitradition. Du får också kunskaper i att kommunicera yrkesadekvat på svenska. Du ska kunna visa de färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva yrket i det svenska samhället. Den kompletterande utbildningen utgör grund för legitimation som apotekare.

Kompletteringsutbildning på 100 eller 70 högskolepoäng I samband med antagningen kommer det finnas en möjlighet att genomföra ett språktest med betygsskalan godkänd/icke godkänd. Utifrån resultatet på testet kommer du att placeras i en av två möjliga urvalsgrupper: urvalsgrupp 1 eller urvalsgrupp 2. Om du inte genomför språktestet placeras du i urvalsgrupp 1.

Urvalsgrupp 1, 100 hp

För dig som blir placerad i urvalsgrupp 1 och blir antagen till utbildningen kommer kompletteringsutbildningen att omfatta 100 högskolepoäng:- svenska för akademiska studier för apotekare med utländsk examen (termin 1)- teoretiska kurser med farmaceutisk inriktning (termin 2)- praktik inklusive farmaceutiska författningar (termin 3)

Urvalsgrupp 2, 70 hp

För dig som blir placerad i urvalsgrupp 2 och blir antagen till utbildningen kommer kompletteringsutbildningen att omfatta 70 högskolepoäng:- teoretiska kurser med farmaceutisk inriktning (termin 1)- praktik inklusive farmaceutiska författningar (termin 2)

Språktest i svenska I samband med din anmälan ska du göra en bedömning av dina kunskaper i det svenska språket. Om du själv bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper kommer du att få visa det i ett språktest. Språktestet består av en skriftlig del och en muntlig del. Datum för språktestet:

Så går språktestet till.

Undervisningen Kurserna i svenska för akademiska studier för apotekare utländsk examen och kurserna med farmaceutisk inriktning ges främst på distans vilket innebär att undervisningen till största del är webbaserad. Du behöver därför ha tillgång till en dator kopplad till internet. Under utbildningen ingår webbseminarier som kräver att du har fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon kopplade till datorn.

Oavsett om du går utbildningen på 100 hp eller 70 hp kommer du att behöva komma till Uppsala ett antal gånger per termin. Vilka dagar du ska vara i Uppsala kommer att framgå av det schema du får när utbildningen startar. Schemat får du i god tid innan kursstart för att underlätta din planering. Trots att de obligatoriska träffarna i Uppsala är få, krävs det att du engagerar dig och lägger ner tid motsvarande heltid (40 timmar i veckan) för att klara utbildningen.

Utbildningen pågår till största del under dagtid eftersom de webbaserade föreläsningarna och lärarledda seminarierna sker dagtid. All undervisning sker på svenska.

Efter de teoretiska kurserna genomgår du sex månaders verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik på apotek. VFU:n organiseras av universitetet.

Uppläggning för distanskurs Undervisningen ges som en nätbaserad distansutbildning. Notera dock att det inom alla kurser ingår obligatoriska moment på campus.

Förkunskaper

Utländsk apotekarexamen/avslutad apotekarutbildning som omfattar minst fem år och motsvarar en svensk apotekarexamen om 300 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön