Visa allastudier.se som: Mobil

Kön/genus, makt och institutioner

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-10-14

Kön/genus, makt och institutioner

Kursen behandlar frågor, både teoretiskt och empiriskt, som handlar om hur ojämställdhet uppstår, upprätthålls och hanteras genom både formella institutioner (till exempel policy, regler och föreskrifter) och informella institutioner (till exempel praxis, normer och idéer). Kursen utgår från nyinstitutionella teorier som på senare år blivit mycket inflytelserika inom statsvetenskapen samt från teorier om kön/genus och politik.I kursens teoretiska del introduceras du för grundläggande begrepp och teorier om kön/genus, makt och institutioner. Huvudfokus ligger på hur de teoretiska perspektiven som utgår från kön/genus och institutioner, kan hjälpa oss att förstå hur regler, praxis och normer i samhället könas. Vi tar också upp teoretiska frågor om reproduktion av ojämlikhet mellan könen och hur förändring kan komma till stånd. I kursens empiriska delar ges studenterna konkreta exempel på hur dessa begrepp och teorier kan användas för att analysera politik ur ett jämställdhetsperspektiv på olika områden som exempelvis politisk representation, policyforskning och forskning som berör sociala frågor. Några av de ämnen vi diskuterar är hur olika typer av institutioner interagerar vilket leder till könade konsekvenser, svårigheten att ändra idéer och normer om kön och förutsättningarna för förändring mot ökad jämställdhet.

Förkunskaper

90 hp statskunskap (A+B+C) eller motsvarande kunskaper samt 30 hp i annat ämne eller 90 hp inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet (A+B+C) samt 60 hp statskunskap. Kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå, samt Engelska B. För programstudenter antagna till Masterprogram i politik och internationella studier, Masterprogram i utvecklingsstudier eller Politices masterprogram krävs att programkurser om minst 15 hp är avklarade.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: