Visa allastudier.se som: Mobil

Krisens historia I

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala

Krisens historia I

I början av 2000-talet har en våg av globala kriser - finanskriser, demokratins kris, miljö- och klimatkriser, pandemier och hälsokriser, och globaliseringens egen kris ­- alltmer präglat samhällsförståelsen och rest krav på politiska beslut och reformer, ny kunskap och förändrade livsmönster.Men vad betyder det att förstå samhället och världen ur krisens perspektiv? Hur formar det synen på framtid och historia? Hur förstås och analyseras aktuella kriser inom olika vetenskaper och kunskapsområden? Hur har krisbegreppets innebörder förändrats över tid och mellan olika historiska miljöer? Vilken roll spelar krisnarrativ och historiska kriser i historieteori och inom ramen för historiska förklaringar? Vilken betydelse kan en avancerad förståelse av krisens historia spela för vårt sätt att förstå, möta och hantera kriser i samtiden? Dessa frågor behandlas i kursen genom en serie föreläsningar och case-orienterade seminarier med lärare som har speciell kompetens och bedriver forskning inom olika områden med kopplingar till samtida kriser och krisförståelse. Kursen kan läsas av studenter på master- och doktorandnivå från samtliga  vetenskapsområden. Institutionen för idé- och lärdomshistoria ger två kurser om krisens historia. Kursen Krisens historia I lägger fokus på de grundläggande historiska perspektiven och ger en orientering i krisens och krisbegreppens betydelse i historiska förklaringar och historieteori samt gör tematiska nedslag i ett urval historiska och samtida kriser. I den efterföljande kursen, Krisens historia II, ligger fokus på en tematisk och vetenskapligt integrativ fördjupning av aktuella kriser och krisperspektiv, kopplade till klimat och miljö, medicin och hälsa, ekonomi och demokrati. Därtill läggs fokus på aktuell teoribildning om kriser i senmoderniteten som alltmer sammankopplade och samhällsdefinierande fenomen och processer. Kurserna kan både läsas enskilt och som två sammanhängande kurser som ger successiv fördjupning och progression.

Förkunskaper

Kandidatexamen

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Krisens historia I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön