Kulturantropologi C

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Kulturantropologi C

Kursen förmedlar sådana insikter i antropologisk metodik att du självständigt ska kunna lösa en vetenskaplig uppgift av kulturantropologisk karaktär. Genomförandet av denna uppgift ger dessutom kunskaper om en särskild region, dels med avseende på konkreta etnografiska data, dels med avseende på de speciella antropologiska problem som behandlats med denna regions etnografi som underlag.

Moment 1: Aktuell antropologisk teori och metod, 15 hpMomentet består av två delar. Den första delen omfattar en gemensam serie föreläsningar och seminarier kring aktuella problem och frågeställningar inom antropologisk teori, metod och tillämpning. Den andra delen är en individuell läskurs som omfattar monografier och artiklar betydelsefulla för ditt uppsatsskrivande.

Moment 2: Examensarbete, 15 hpMomentet innebär att du författar en individuell uppsats som uppfyller grundläggande krav på vetenskaplighet och självständighet. Uppsatsen ska vara problemorienterad och behandla en avgränsad kulturantropologisk frågeställning och/eller ett givet etnografiskt material. Arbetet baseras företrädesvis på litteraturstudier.

Förkunskaper

Kulturantropologi B eller Socialantropologi B

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kulturantropologi C

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön