Visa allastudier.se som: Mobil

Kulturarven och kyrkorna i Norden. Bruk och förståelse i historia och samtid

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Kulturarven och kyrkorna i Norden. Bruk och förståelse i historia och samtid

Kursen ger dig möjlighet att få en fördjupad förståelse om de kyrkliga kulturarven från nordisk medeltid och renässans. Kursen ger fördjupade kunskaper om de fysiska byggnaderna och föremålen samt deras bruk under sin tillkomsttid. Den låter dig möta renässansens och medeltidens föremål såväl på plats som genom nätburen distansundervisning. I kursen kommer såväl kyrkorummen som medeltida kultplatser att begripliggöras och tillfälle ges att lära förstå föremål och miljöer i relation till hur de var avsedda att förstå och brukas i sin samtid.

Kursen ger också kunskaper om föremålen och rummens bruk idag och vad det innebär att vara ett brukat kulturarv. I kursen diskuterar vi samtidens kulturarvsfrågor och bruksproblematik. Vi undersöker deras roll i de nationella projekten, som turistmål och vad som sker med ett föremål och rum när det placeras i en kulturarvskontext.

Kursen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och ett skandinaviskt universitet eller högskola. Den kommer genom exkursioner till Gotland och samarbetsuniversitetets land ge möjligheter till att möta miljöerna på plats och där genom närstudier bättre förstå de olika problematikerna. Tillsammans med studenter och lärare från de två länderna ges möjlighet att möta, analysera och diskutera kulturarvet på plats. I kursen kommer ni också få möta och diskutera med såväl förvaltare, brukare som kulturarvsfältets aktörer. Kursen är också ett tillfälle att lära känna studenter på samma nivå från Norden och tillsammans i grupparbeten och studier utbyta erfarenheter från de olika länderna.

Kursen kommer att ge en möjlighet att möta det senaste inom forskningen på fältet samt ge inblick i de yrkesområden och professionella fält som har till uppgift att förvalta, vårda, utveckla och skydda de kyrkliga kulturarven.

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som huvudområde

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitetJobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön