Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans, Gotlands Län
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Gotlands Län
Vår 2023

Gotlands Län
Vår 2024
2023-10-15

Distans
Vår 2023

Distans
Vår 2024
2023-10-15

Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer

I kursen behandlas hur det förflutna gestaltas och hur historia tar plats i det närvarande, främst genom bilder som fotografier och avbildningar, liksom små och stora berättelser, men också genom andra uttrycksformer, tekniker och stilar i olika miljöer och sammanhang. Med kulturarvsprocesser i fokus undersöks hur visuella och narrativa gestaltningar skapar maktrelationer och hierarkiska ordningar i samhället. Vi diskuterar exempelvis kulturarvens inverkan genom de föreställningar de skapar, gestaltningarnas inkluderande och exkluderande funktioner, liksom etiska och moraliska aspekter på samhälleliga följder.

Du tränas i att med etnografiska metoder hämta exempel ur din egen närmiljö och ur forskningslitteratur för att kritiskt diskutera hur olika kollektiva föreställningar, som ibland konkurrerar med varandra, skapas genom urval från det förflutna. Kursen syftar till att ge ett självständigt och nyanserat förhållningssätt till den visuella och narrativa kulturens uttrycksformer. Detta är en av två fristående kurser på tema kulturarvspolitik med tyngdpunkten i en etnologisk och folkloristisk vetenskaplig begreppsapparat. Du kan välja att läsa kursen på campus eller på distans.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön