Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala

Limnologi

Kursen behandlar vattenbaserade systems struktur och funktion, inklusive fysiska och kemiska förhållanden, samt organismerna och deras interaktioner och roll i ekosystem. Olika typer av ekosystem kommer att studeras, såsom näringsfattiga skogsjöar, låglandssjöar och rinnande vattendrag, inklusive olika livsmiljöer som kustområden, sediment och öppet vatten. Studieorganismer innefattar fyto- och zooplankton, bakterier, fisk och bentisk fauna.Kursen ger vidare en översikt över problem i vattenmiljöer, såsom eutrofiering och försurning samt effekter som orsakas av ett förändrat klimat. Förutom att ge kunskap om de ekologiska processerna, tar kursen upp kvantitativt viktiga organismer samt karaktärsarter i olika typer av vattenlevande system. Vi kommer också att diskutera faktorer som reglerar variationen av organismer över säsongen, liksom mikrobiell limnologi och bakteriers roll i viktiga ämnens kretslopp. Hela innehållet i kursen sammanfattas under en avslutande fältkurs vid den näringsrika sjön Erken, utanför Norrtälje.

Förkunskaper

Något av följande krävs: (1) 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi, eller (2) kemi 60 hp och biologi minst 15 hp, eller (3) geovetenskap 30 hp och biologi minst 15 hp, och i alla tre fall Floristik och faunistik, 7,5 hp.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Limnologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: