Visa allastudier.se som: Mobil

Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
7.5 hp
Deltid

Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Kursen riktar sig till lärare och andra som är intresserade av flerspråkighet och litteracitet. Kursen fördjupar kunskaper om olika teorier om litteracitet samt litteracitetsbegreppets framväxt. Härvid avser litteracitet deltagande i och medskapande av sociala praktiker, där text på olika sätt ingår, och omfattar även attityder och värderingar kopplade till dessa praktiker.Kursen vidareutvecklar kunskap om olika förutsättningar för litteracitet hos individer i olika åldrar med olika språklig och social bakgrund. Med utgångspunkt i genomförda mer avancerade analyser av andraspråkstalares litteracitetsutveckling, diskuteras olika didaktiska teorier för att främja litteracitet. Därtill fördjupas diskussionen om hur litteracitet kan ge delaktighet i olika textgemenskaper i olika sammanhang.

Förkunskaper

120 hp varav 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet