Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Vår 2023

Uppsala
Höst 2023
2023-04-16

Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av flerspråkighet och litteracitet, både ur ett didaktiskt och allmänt språkvetenskapligt perspektiv. Du fördjupar dig i teorier kring litteracitet och lär dig om begreppets historia och olika betydelser och tolkningar av litteracitet. Kursen utgår från en definition av litteracitet som deltagande i och medskapande av sociala praktiker, där text ingår på olika sätt. Det omfattar också attityder och värderingar kopplade till dessa praktiker.

Du lär dig mer om olika förutsättningar för litteracitet hos individer med olika åldrar och med språklig och social bakgrund. Du genomför avancerade analyser av andraspråks-talares litteracitetsutveckling och diskuterar didaktiska teorier som främjar litteracitet. Du lär dig också mer om hur litteracitet kan påverka delaktighet i textgemenskaper och sociala sammanhang.

Förkunskaper

120 hp varav 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön