Visa allastudier.se som: Mobil

Litteraturvetenskap A

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-10-14

Litteraturvetenskap A

Kursens syfte är att introducera dig i analys av skönlitteratur, orientera om västerländsk litteratur från antiken till och med modern tid samt ge grundläggande kunskaper om litteraturvetenskaplig teori och metodik. Under kursen tränas därtill din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.Målet för kursen är att du får: - en översikt över den västerländska litteraturhistorien från antiken och fram till modern tid, med fördjupade kunskaper om vissa centrala verk och författarskap - kännedom om litteraturhistorieskrivningens och kanonbildningens mekanismer samt vad dessa har fått för konsekvenser för geografiska tyngdpunkter, författarskap, teman, genrer och publikationsformer - en överblick över förändringar vad gäller sociokulturella faktorer med betydelse för litteraturen, såsom genusfrågor, samhälleliga och religiösa sammanhang - grundläggande kunskaper om bokens historia samt olika mediers och publikationsformers betydelse för litteraturen (muntlig framställning, handskrift, tryck, digitala publikationsformer, etcetera) - grundläggande förmåga att tillgodogöra sig äldre texter (inkluderande kunskap i att läsa äldre tryckstil och enklare handskrifter) - grundläggande kunskaper om litteraturvetenskapliga analysmetoder och vissa centrala begrepp (som kanon, genre, poetik, periodbeteckningar, etcetera) - en första översikt över olika litteraturvetenskapliga teoretiska fält och en god kännedom om de begrepp som används vid diskussion och analys av drama, lyrik och epik - öva förmågan till olika sorters analytisk läsning av skönlitteratur, såväl genom upprepade läsningar (intensiv läsning) som genom inhämtande av större textmängder under relativt kort tid (extensiv läsning) - öva förmågan att självständigt och kritiskt kunna formulera dig, såväl muntligt som skriftligt, om den behandlade litteraturen och de frågor som väckts under läsningen

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: