Visa allastudier.se som: Mobil

Litteraturvetenskap B

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala

Litteraturvetenskap B

Syftet med kursen är att utveckla den kunskap om litteraturhistorien som grundlagts under tidigare kurs. Vidare ska kursen fördjupa förmågan att tillämpa litteraturvetenskaplig teori och metod. Därtill syftar kursen till att ytterligare utveckla din förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift, det senare med tyngdpunkt på kommunikation om litteratur och basalt akademiskt skrivande.Efter genomgången kurs förväntas du: - ha fördjupade kunskaper om litteraturvetenskaplig teori och metod samt en utvecklad förmåga att tillämpa dessa - ha vidareutvecklat förmågan till kritisk och reflekterande läsning och därmed fått möjligheter att självständigt analysera och diskutera skönlitterära texter - ha ökad förtrogenhet med olika synsätt och tolkningsstrategier som kan anläggas inom litteraturvetenskap: estetiska, etiska, sociala, ideologiska, idéhistoriska och så vidare - känna till de grundläggande villkoren för en vetenskaplig text. Detta inkluderar basala kunskaper i hur man behandlar metodiska och teoretiska frågor i en uppsats samt nödvändiga tekniska färdigheter vad gäller sådant som materialsökning, formalia och språkbehandling - ytterligare ha utvecklat skrivförmågan genom eget skrivande - ha förvärvat grundläggande kunskaper om det litterära systemets kommunikationsvägar (litteraturkritik, marknadsföring, etcetera.)

Förkunskaper

Litteraturvetenskap A alternativt 45 hp i biområdet Liberal Arts och Litteraturhistorisk översikt, 15 hp.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: