Magisterprogram i vindkraftsprojektering

Uppsala universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Gotlands Län
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Gotlands Län

Magisterprogram i vindkraftsprojektering

Det tvärvetenskapliga magisterprogrammet i vindkraftsprojektering riktar sig till naturvetare, samhällsvetare och teknologer. Det ger dig möjlighet till en karriär inom den globala vindkraftsindustrin. Idag sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige och i världen vilket innebär att behovet av yrkeskunniga är mycket stort.

Under dina studier får kommer du att träffa lärare, branschföreträdare och forskare, alla med expertkunskaper. Du får besöka vindparker och vindkraftverk, använda de senaste simulerings- och planeringsmetoderna och studera verkliga fall. Dina studiekamrater kommer från hela världen vilket bidrar till en dynamisk studiemiljö och ger dig möjlighet att skapa vänner för livet.

Programmet fokuserar på planering, projektering och projektledning av vindkraftsutbyggnad vilket gör att du studerar ämnen såsom vindkraftsteknik, lokal förankring av vindkraftsparker, ekonomi och projektledning.

Som student kan du bygga ett brett nätverk som ger dig möjlighet att knyta kontakter till framtida arbetsgivare och praktikplatser i industrin. Programmet ges på Campus Gotland inom Vindenergigruppen, som är ledande i vindkraftsutbildning, och i världsarvsstaden Visby. Gotland är en utmärkt plats att studera vindkraft eftersom vindkraften står för mer än 50 procent av elförsörjningen på ön.

Programmet leder till en naturvetenskaplig magisterexamen med vindkraftprojektering som huvudområde.

Förkunskaper

Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Magisterprogram i vindkraftsprojektering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön