Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram i förnybar elgenerering

Uppsala universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Uppsala
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala

Masterprogram i förnybar elgenerering

Masterprogrammet i förnybar elgenerering har en ingenjörsvetenskaplig prägel och en stark näringslivsanknytning. Detta säkerställs genom att masterprogrammet utvecklats i nära samarbete med representanter från elkraftbranschen. Studiebesök och gästföreläsningar från branschexperter ingår som en integrerad del i utbildningen.I flertalet av kurserna ges undervisningen av aktiva forskare inom respektive område vilket garanterar att du får en utbildning i teknikens absoluta framkant.Programmet vänder sig till dig som vill jobba inom elkraftområdet. Dina framtida arbetsuppgifter kan omfatta allt från forskning och utveckling till marknadsföring eller projektering av elektrotekniska system, framför allt sådana som bygger på förnybara metoder för elgenerering.Programmets första år innehåller kurser i olika förnybara elgenereringstekniker vilket ger dig en god grund för senare specialisering.Du läser dessutom grundläggande projektledning och miljöteknik. Andra året läser du fördjupningskurser i elkraftteknik och elkraftsystem där du på ett mer systeminriktat sätt kan tillämpa dina kunskaper.Viss möjlighet till valbara kurser finns under detta år. Andra året innehåller också ett examensarbete om 30 hp som kan utföras på företag, statligt verk/myndighet eller inom universitetet. Genom examensarbetet får du möjlighet att visa din förmåga att arbeta som ingenjör och du får också tillfälle att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.Med din masterexamen från Uppsala universitet har du en internationellt konkurrenskraftig utbildning som ger dig perfekta möjligheter att starta en karriär inom akademisk forskning eller inom det elkrafttekniska näringslivet, i Sverige eller utomlands.Programmet leder till en teknologie masterexamen med förnybar elgenerering som huvudområde.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp elektroteknik inklusive kretsteori, elektromagnetism, elektronik, elkraftteknik och reglerteknik, samt 30 hp matematik inklusive linjär algebra, beräkningsvetenskap, statistik och flervariabelanalys. Praktisk erfarenhet av laborativt arbete och förmåga att använda datorbaserade beräkningshjälpmedel, t.ex. MATLAB, CAD (som Solid Works) eller FEM (som COMSOL). Grundläggande kurs i mekanik.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i förnybar elgenerering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: