Masterprogram i kemi - Kemisk biologi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Uppsala
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Masterprogram i kemi - Kemisk biologi

Programmet är skapat i samarbete med ledande forskargrupper och erbjuder både bredd och fördjupning inom:- Analytisk kemi - Att självständigt kunna utföra allt från försöksplanering, provtagning, avancerade analyser med forskningsinstrument till validering och certifiering.- Biokemi - Kemiska aspekter på struktur/funktionsamband för bland annat läkemedelsutveckling och proteindesign.- Bio- och nanomaterial - Utveckling av material för, till exempel, regenerativ medicin och mjuka funktionella nanomaterial.- Fysikalisk kemi - Principer för kemiska fenomen på molekylnivå. Ligger till grund för mycket av den övriga kemin.- Kemi för förnybar energi - Utveckling av förnybara energikällor och energibärare som bland annat solceller, artificiell fotosyntes och smartare batterier.- Kemisk biologi - Kemisk förståelse av biologiska fenomen inom till exempel läkemedel, diagnostik och bioteknik.- Organisk kemi - Kunskap om organiska molekylers reaktivitet för design och syntes av nya ämnen inom kemi, biologi och medicin.- Teoretisk kemi och beräkningskemi - Teoretiska och beräkningsmässiga verktyg för simulering/modellering av fundamentala kemiska processer.

Programmet erbjuder en unik och på arbetsmarknaden starkt efterfrågad kombination av kommunikationsträning med experimentella och begreppsmässiga färdigheter.

Utbildningen ges på engelska.

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med kemi som huvudområde.

Förkunskaper

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi och biologi, varav minst 60 hp kemi.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i kemi - Kemisk biologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön